trungnguyen803q Archive

Tìm hiểu sự kiện

Thế nào là event? Đúng vậy, khái niệm sự kiện có rất nhiều cách hiểu khác nhau.Những hoạt động lớn có ý nghĩa xã hội và được truyền thông quan tâm: seagames, đại nhạc hội, …